Tveit menighet > Artikler > Nyheter
Dåp i Tveit menighet

 

Dåp i Tveit kirke

I Tveit kirke blir rundt 30 mennesker døpt hvert år. De fleste av dem er spebarn, men også større barn, ungdommer og voksne blir døpt.

Dåp foregår som regel under søndagens gudstjeneste. Dersom noen av ulike grunner ønsker å døpes mer i det stille, kan vi også legge til rette for det.

Ønsker du dåp for barnet ditt?
 Forespørsel om dåp kan gjøres på denne nettsiden: Dåpsforespørsel
 eller ved å kontakte Kirkens servicetorg i Kristiansand på tlf 38 19 68 00. De har åpningstid mandag- fredag kl.09:00 – 15:00, og vet når det er dåp i Tveit kirke.

De trenger følgende opplysninger:
• Fullt navn og personnummer på  barnet.
• Mors og fars navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
• Navn på faddere: Man må ha minst 2 faddere som er til stede ved dåpen. Faddere skal være vitner om at barnet er døpt, og ha medansvar for at barnet får opplæring i den kristne tro. Det å være fadder medfører ingen juridiske forpliktelser.

Når tidspunkt er bestemt og opplysningene registrert, vil presten ta kontakt et par uker før dåpsdato for å avtale en dåpssamtale. Ønsker du kontakt med presten før den tid, finner du kontaktinfo her.

Ønsker du dåp selv, eller for et større barn?
Da kan det være greit å ta kontakt med presten først, for å finne en egnet gudstjeneste eller tidspunkt

Mer informajon om dåp og dåpshandlingen finner du på nettsiden til Kirkens Servicetorg

20.09.2019


Del denne artikkel på e-post