Tveit menighet > Artikler > Nyheter
Givertjeneste

Givertjeneste

Givertjenesten i Tveit

Tveit menighet har hatt givertjeneste i mange år.

I 2013 satset vi på trosopplæring/ungdomsarbeiderstilling i 100%.

Noe av stillingen som trosopplærer, betales av midler fra givertjenesten. Målet er å få inn kr. 250.000,-

Menighetsrådet ønsker å arbeide for bl.a. gode oppvekstmiljø, og satser nå spesielt på barn og unge i menigheten.

Nåtid og fremover: 
Vi jobber for å få til punktvise tiltak for alle våre døpte fra de er 0 til de blir 18 år. 

Vi starter med dåp og englesøndag, og så er målet at barna hvert år mottar invitasjon til ett eller flere arrangement i menigheten. 

Ungdomskirken Tveit (UT) har klubbkvelder, ungdomsgudstjenester, bibelgrupper og annet for ungdom i ungdomsskolealder og vgs. UT har et eget ungdomsråd som er med på å bestemme hva som skal skje, og er med å arrangere samlingene. 

Hovedansvaret for arbeid med barn og ungdom er trosopplærer/ungdomsarbeider, og 40% av den lønna må menigheten selv betale.

Fra 2018 har menighetsrådet også økt kirketjenerstillingen med 10%. Disse 10% er spesielt tenkt å skulle være en medhjelper med tilrettelegging for barn og ungdomsprogram. Dvs. at stillingen nå er på 50%. Denne økningen blir også belastet økonomisk på givertjenesten.
Ofte økes ikke giverbeløpet i takt med lønnsutviklingen år for år. Derfor er utfordringen å få flere givere.

Å få flere givere som kan være med i «spleiselaget» og ev. om det er mulig for faste givere å øke sine bidrag ville være svært kjærkommet i 2018. Det hadde gitt oss mye mer forutsigbarhet i det arbeidet vi gjør i nærmiljøet for barn og ungdom.

Beløpets størrelse bestemmer en selv. Noen gir 100,- i mnd. Andre gir 1500,- i mnd. Enkelte gir engangsbeløp fra 1.200,- og opp mot 5.000,- i året. Andre igjen gir opp mot 25.000,- i året. Uansett beløp: Alle beløp teller.

Ønsker du fratrekk på skatten er det mulig. En skattefordel får du ved å gi fra kr. 500,- til 40.000 i året.

Vi er spente på tilbakemeldingen og håper på positivt svar.

Vårt kontonummer er: 30004004120. Tveit menighet

Du kan også gi din gave via VIPPS til nr. 127508.

Noen ønsker ikke skattefordelene, men gir heller anonymt. Takk også for den økonomiske håndsrekningen.

Sammen kan vi klare målet!
Flott om du gir tilbakemelding også via tel: 38196890 (daglig leder i Tveit menighet). Du kan også sende melding til: tveit.menighet@kristiansand.kommune.no.

For Tveit menighet

Ellen Najmy Mørch (daglig leder)

23.01.2018


Del denne artikkel på e-post