Kveldssamlinger

Kveldssamlinger

Kveldssamlingen som arrangeres 2 ganger i halvåret legges opp som en temakveld. Den starter kl. 19.30 i Tveit menighetshus, som ligger på Hamresanden, rett ved siden av KIWI.
Vi sitter som regel rundt «kaffebordene» fra begynnelsen. Kaffe og småkaker serveres. Etter hvert har vi litt allsang ledet av husbandet. Så har vi et tema det blir sagt en del om fra ulike personer. I etterkant er det anledning til å komme med spørsmål eller kommentarer. Høsten 2017 hadde vi tema som : Fra ateist til kristen. Den andre samlingen hadde vi tema: Mindfulnes.
 
Vinter/våren 2018 er det satt opp følgende kveldssamlinger:
 
14. februar i Tveit menighetshus kl. 19.30 – 21.00:
Tema: Kunsten å leve
Diakon Per Emanuelsen jobber som diakon i Aust-Agder og har også en fot innenfor krisehåndtering i Kristiansand.
Han har også skrevet bøker om dette og tilbyr dem for salg etter foredraget.
 
11. april i Tveit menighetshus kl. 19.30 – 21.00
Hjertespesialist Torstein Gundersen, bosatt i Arendal, tar opp Tema: Er livet tilfeldig
eller gudfeldig?
Tilbakemeldingen fra andre som har hørt hans tema er strålende.
 
Kveldene er i utgangspunktet gratis, men vi tar allikevel inn kollekt for å kunne dekke
inn noe av utgiftene.

07.01.2018


Del denne artikkel på e-post