Jens Olai Justvik er tilbudt stillingen som sokneprest i Tveit

Jens Olai Justvik er tilbudt stillingen som sokneprest i Tveit

Tveit menighet fikk i dag melding om at Jens Olai Justvik er tilbudt stillingen som sokneprest i Tveit sokn.
Jens Olai Justvik har siden våren 2017 fungert som vikarprest i bygda, og har på denne korte tiden satt tydelige spor etter seg i sitt arbeid som bygdas prest. Han har gitt uttrykk for at han kommer til å takke ja til stillingen.

Med sokneprest i fast stilling, har siste brikke i staben falt på plass etter en periode på noen år der en har hatt vikarer i flere stillinger. Dette skaper større forutsigbarhet, og det blir lettere i forhold til langsiktig planlegging uttaler en fornøyd, Ellen Naymy Mørch, daglig leder i Tveit menighet.

20.03.2018


Del denne artikkel på e-post