Tveit menighet > Artikler > Nyheter
Jens Olai Justvik innsatt som sokneprest i Tveit

Søndag 27.mai falt siste brikke i puslespillet på plass da Jens Olai Justvik ble innsatt som sogneprest i Tveit menighet med virke i Tveit og  på Hånes.

Det var en strålende dag på alle måter med en fin gudstjeneste som bl.a. inneholdt både dåp og nattverd.

Domprost Freddy Berg ledet deler av gudstjenesten, og både han og menighetsrådsleder Torgny Bøhn holdt en liten tale til Jens Olai. Talene hadde et klart budskap om at han er en meget ønsket sogneprest for menigheten og bygda Tveit.

Husbandet stilte opp og gav fin musikk til sangene og under nattverden, og Aase Helene R. Aabel (som også var mor til et av de to dåpsbarna) sang vakkert to sanger i løpet av den feststemte gudstjenesten.

Etter gudstjenesten kunne vi gå ut i den deilige «sommervarmen» og få kaker og kaffe.

Det ble også der gitt anledning til å si noen ord til Jens Olai, og både Kai Steffen Østensen fra Bispedømmerådet, Gunn Bjerke og undertegnede sa noen velvalgte ord til vår nye sogneprest, før han selv takket både familie og folket for at han hadde fått denne stillingen og blitt så godt mottatt.

Både Jens Olai og staben for øvrig ser frem til å jobbe for en god fremtid for Tveit menighet.

Tekst: Ellen N. Mørch

Her noen bilder fra gudstjenesten

 

Foto: Trygve E. Tønnesen

30.05.2018


Del denne artikkel på e-post