Vil du være med i julespill i Tveit kirke på julaften?

julespill.jpg

 

Har du lyst til å være med på julespill i Tveit kirke Julaften kl. 14.00? Da ønsker vi i staben å dramatisere juleevangeliet, og til det trenger vi hjelp.
Vi har en forteller som leser teksten, og de som er med skal ikke ha replikker. Vi trenger spesielt engler og hyrder, og hellige konger. Alle små og store som har lyst er velkommen til å bli med.

Vi planlegger å øve i Tveit kirke lørdag 16. desember kl. 11.00-12.30, og så vil vi øve gjennom før gudstjenesten på julaften. Vi ordner kostymer.

Har du lyst til å være med så meld deg på så snart som mulig til kantor Ruth L. Sandvik på mob 98482629 eller mail: ruth.loland.sandvik@kristiansand.kommune.no