Lysvåken

 

Tid: Høsten 2018

Hva: Overnatting i Tveit kirke.

 

Bildene ovenfor er fra "Lys våken" i november 2017