Givertjeneste

givertjenester.jpg

 

Givertjenesten i Tveit

Tveit menighet har hatt givertjeneste i mange år.

I 2013 satset vi på trosopplæring/ungdomsarbeiderstilling i 100%.

Noe av stillingen lønnes av trosopplæringsmidler, men vi trenger også midler fra givere.

Menighetsrådet ønsker å arbeide for bl.a. gode oppvekstmiljø for barn og ungdom.

Historikk:
For ca 18 år siden hadde vi et godt barne og ungdomsarbeid. Vi hadde ungdomskor og ungdomsklubb med over 40 - 50 ungdommer.

Så kom Maxiklubben der en på det meste var 40-50 stk. i alder 10-14 år.

Klubbene og koret utgjorde en trygg plass å være. Det var godt miljø og mange flotte opplevelser fikk vi gjennom turer, øvelser og klubbkvelder, melodi Grand Prix osv.

Nåtid og fremover:
Interessen for ungdomskor ble bare mindre og mindre og dermed så ble koret lagt ned. Megaklubben, som er vår ungdomsklubb, har rundt 40 medlemmer. Fremmøte på klubbkveldene varierer, men miljøet er godt og ungdommene trives. For å ha arbeid fra 1 åringer og opp til 20 år har vi som sagt trosopplærer/ungdomsarbeider, og det koster. Ofte økes ikke giverbeløpet i takt med lønnsutviklingen år for år. Derfor må vi som menighet arbeidere enda mer for å få flere givere.

Vi har økt givertjenesten litt etter litt, men trenger et skikkelig løft i løpet av 2017. Håper du kan være med og gi slik at vi kan nå målet på kr. 250.000,-. Det hadde gitt oss mye mer forutsigbarhet i det arbeidet vi gjør i nærmiljøet for barn og ungdom.

Beløpets størrelse bestemmer en selv. Noen gir 100,- i mnd. Andre gir 1500,- i mnd. Enkelte gir engangsbeløp fra 1.200,- og opp mot 5.000,- i året.

Alle beløp teller.

Ønsker du fratrekk på skatten er det mulig. En skattefordel får du ved å gi fra kr. 500,- til 30.000 i året.

Vi er spente på tilbakemeldingen og håper på positivt svar.

Vårt kontonummer er: 30004004120. Tveit menighet

Du kan også gi din gave via VIPPS nr. 127508

Sammen kan vi klare målet!
Flott om du gir tilbakemelding også via tel: 3819 6890 (daglig leder i Tveit menighet)Torgeir Wadseth