Smågrupper for ungdom

smågruppe.jpg

 

I mindre grupper blir ungdommene sett på en helt annen måte enn i større grupper og en får prata om ting en ikke gjør ellers.
Målet er å oppleve godt fellesskap og lære hvordan vi kan følge Jesus idag.
Er du interessert i å bli med i ei sånn gruppe? Ta kontakt!