Menighetsrådet

 

Menighetsrådets medlemmer pr 01.11.17:

Torgny Bøhn (leder)

Torfinn Skuland (nestleder)

Julia Kristensen

Gunn Elisabet Rohrlapper Bjerke

Astrid Marianne Staalesen

Knut Anders Borgen

Tommi Ottosen

Jens Olai Justvik (vikarierende sokneprest)

 

Vararepresentanter:

 Ellen Gyrd Kjevik

Olav Espegren

 

Daglig leder/referent:

Ellen Najmy Mørch

 

Kontaktperson for menighetsrådet: Torgny Bøhn, mob: 9133 4702

 

Protokoller fra menighetsrådsmøtene:

 

Protokoll 28.11.2017

Protokoll 24.10.2017

Protokoll 19.09.2017

Protokoll 22.06.2017

Protokoll 23.05.2017

Protokoll 25.04.2017

Protokoll 14.03.2017

Protokoll 24.01.2017

Protokoll 22.11.2016

Protokoll 18.10.2016

Protokoll 20.09.2016

Protokoll 19.04.2016

Protokoll 15.03.2016

Protokoll 16.02.2016

Protokoll 19.01.2016

Protokoll 17.11.2015

Protokoll 27.10.2015 (Felles møte mellom gammelt og nytt menighetsråd) 

Protokoll 08.09.2015

Protokoll 16.06.2015 

Protokoll 28.04.2015

Protokoll 19.03.2015

Protokoll 17.02.2015

Protokoll 09.12.2014

Protokoll Årsmelding 2014

Protokoll 21.10.2014

Protokoll 23.09.2014

Protokoll fra 20.05.14

Godkjenning av årsmelding 2013

Protokoll fra 29.04.14

Protokoll fra 18.03.14