Smågrupper for voksne

Bibel201-1-.jpg

Vi ønsker at flest mulig i menigheten deltar i ei smågruppe som møtes jevnlig i hjemmene. Et sted hvor en kan dele fra livet, sosialt og åndelig. Det er en fordel om gruppene har en leder/kontaktperson. Smågrupper kan bli en arena for å inspirerer til å bli en medarbeider i menigheten, alt etter nådegaver, evner, interesser og bakgrunn. I smågrupper kan folk lettere bli sett, inkludert i fellesskap og engasjert i tjeneste for Jesus. 

 

Spesielt om "Våre hjem":

Hver høst samles de som ønsker å delta i småfelleskap i Tveit menighet. Alle blir fordelt i smågrupper med passende antall medlemmer. Gruppene blir så i etterkant enige om hvordan de skal legge opp samlingene. Det er gjerne kommende søndags tekst som blir snakket om.

3-4 ganger pr semester blir det fellessamlinger på menighetshuset med undervisning/ foredrag av ulike foredragsholdere.

 

Program høsten 2016:

Onsdag 21. september kl. 19.30: Besøk av Tina Sødal.
Tema: Strømmestiftelsen - 40 år i de fattiges tjeneste


Onsdag 16. november kl. 19.30: Besøk av Steinar Harila
Tema: Å synliggjøre omsorg for menneskene. Kristendom i praksis

 

Velkommen til alle!

 

Kontaktpersoner for gruppene:

 

Øivind Harket, tlf. 38046225

Per Svein Staalesen, tlf. 38046135

Ingrid Jæger, tlf. 91560339

Kirsten Pedersen, tlf. 38046797