Barn- og unge


Barn og deres familier har en sentral plass i Tveit menighet. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som småbarnsfamilier har i hverdagen og fylle tiden med meningsfulle treffpunkt og opplevelser.

Samtidig vil vi stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien. Under ser dere våre aktuelle tilbud til barn og familier.

 

Supertorsdag

Les mer

 

Hva er egentlig konfirmasjon?

Informasjonsmøte for de som skal konfirmeres i 2021

Les mer

 

Junior KRIK for 4. og 5. klassinger

Til alle 4.- og 5.- klassinger i Tveit! Vil du være med på Junior-KRIK i gymsalen på Ve skole?

Les mer

 

Babysang

Velkommen til Babysang

Les mer

 

Gudstjenester

Les mer

 

UT-Ungdomskirken Tveit

Les mer