Junior KRIK


 

Jr. KRIK er for alle barn i 4., 5. og 6. klasse. Siste onsdag hver mnd. møtes vi i gymsalen på Ve skole rett etter skoletid. 

Det blir noe å bite i, mye gøy aktiviteter, og en liten samling. Vi holder på ca. en time. 

Invitasjon og info om påmelding kommer til nye kull hver høst. 

Tilbake