Menighetens årsmøte


Menighetens årsmøte holdes i Tveit kirke rett etter gudstjenesten 29. mars - AVLYST

 

Innkalling, saksliste og årsmeldinger kan lastes ned her

Tilbake