Oppdaterte smittevernregler for Tveit menighet (oppdatert pr. 26.06.21)


SISTE NYTT
Fra og med 26. juni er det gjort noen justeringer på  koronarestirksjoner i Kristiansand kommune. For vår virksomhet vil dette bety følgende endringer:

 

 

De nye smittevernreglene er som følger (lokale bestemmelser for Kristiansand).

For Tveit menighet innebærer dette:

  • Det er nå tillatt med 75 personer (medvirkende kommer i tillegg) ved arrangement som Gudstjenester, dåp og vielser. Grunnen til at vi ikke kan ha flere personer i kirka er kravet til en meters avstand som fortsatt gjelder. (Kravet om to meter ved allsang er nå opphevet) Munnbind skal  benyttes på vei inn og ut av kirka og når du er i bevegelse i kirkerommet (slik som ved lystenning og når du går til og fra nattverd.)
  • For andre arrangement, følg med på nettsiden og facebook for informasjon om hva som blir gjennomført.
  • Trinn 3 i nasjonale myndigheters gjenåpningsplan gjelder nå i Kristiansand. I tillegg kommer blant annet kommunale retningslinjer om bruk av munnbind.

Har du spørsmål om noe av dette, eller trenger du bare noen å prate med? Ikke vær redd for å ta kontakt! Vi har tid til å prate med deg!

Fremdeles må alle gjøre en innsats for å få bukt med Covid-19.
På grunn av strenge smittevernsrestriksjoner videre, vil alle i staben i Tveit menighet for det meste ha hjemmekontor.


De ansatte kan nås på følgende telefonnr:

Prest: Jens Olai Justvik - 90910311   -   Ferie uke 29 - 32

Daglig leder: Ellen Najmy Mørch - 90132997   -    Ferie uke 27 - 31

Trosopplærer: Margot Tangen - 90941717   -   Ferie uke 27 - 31

Kantor: Ruth L. Sandvik - 98482629   -   Ferie uke 27 og  29 - 32

Kirketjener: Øyvind Brennsæter - 99105237   -   Ferie uke 29 - 32


Vi følger nøye med utviklingen og forholder oss til de anbefalinger og pålegg som kommer fra lokale og nasjonale myndigheter.

Informasjon og råd fra den norske kirke sentralt kan du lese her

Informasjon fra Kristiansand kommune kan du lese her

Tilbake