Karen Bøhn Melhus ordinert til prest


De som hadde tatt turen til Tveit kirke søndag 14. juni fikk oppleve at Tveit-jenta Karen Bøhn Melhus ble ordinert til prest i den norske kirke.

 

Karen har vokst opp i Tveit og har i mange år vært en del av Tveit menighet. Hun tok tidlig valget om at det var prest hun ville bli, og hun har i løpet av studietiden hatt flere gjesteopptredner i Tveit, blant annet på julaften for noen år siden. Karen har også hatt verv i de kirkelige organer og har hatt plass i bispedømmerådet.

Når ferien er over setter Karen, og mannen Rasmus kursen mot Vik i Sogn, der hun skal være sokneprest og han fengselsprest.

Dagens ordinasjonsgudstjeneste ble ledet av biskop Stein Reinertsen. Søndagens preken holdt Karen selv, og den kan du høre her.

(Foto: Asle Jøssang)

Tilbake