Menighetsbladet


 

Menighetsbladet - "Bladet vårt" er et samarbeid mellom Hånes og Tveit menighet. Bladet kommer ut 4 ganger pr. år.

Ved å klikke på linkene nedenfor kan du laste ned bladet som en PDF-fil.

Tilbake