Sommerbrev 2021


Sommer, sol og ferie står snart for døren, og vi håper at vi alle skal få en fin sommer. Også i år blir den «mot normal» (som skuespiller Leif Juster uttrykte så artig i en sketsj for en del år siden😊) Håndsprit, munnbind og avstand har blitt hverdagskost for oss alle, og også denne sommeren må vi belage oss på at det blir slik. MEN vi kan få en flott sommer allikevel, og det ønsker jeg for dere alle.

 

Så litt om hvordan det siste året har vært i Tveit menighet. Jeg må jo dessverre igjen rapportere at mye har blitt annerledes enn vi hadde håpet. Vi har bestemt oss for at vi planlegger som om gudstjenester og arrangement kan gjennomføres, og så må vi heller snu oss fort om å forandre eller avlyse. Det har dessverre blitt mye av det siste, men vi har prøvd å kunne gjennomføre det som har vært mulig. Gudstjenestene har vi tilrettelagt med 1m. avstand når vi ikke har allsang og 2m. avstand når vi synger sammen. Ruth har engasjert forsangere (mest fra kirkekoret) på galleriet, sik at vi har fått en god allsang. Det har også gjort at noen av korsangerne har fått sunget litt. Ja, for korøvelsene og opptredener har det jo ikke kunne blitt noe av, og det er det mange sangere som savner. Arbeidet blant barn og unge har vært gjennomført i de periodene det har vært mulig, men for det meste har også det lidt av nedstengninger. Heldigvis har konfirmantundervisningen kunnet gå tilnærmet normalt det meste av tiden. Men de har ofte vært oppdelt i to (2) grupper, da de er 34 stk. Margot har også åpnet opp i vår for at de kan få komme etter skolen en dag i uken og få pizza og ha en hyggelig stund på menighetshuset. Det setter mange av konfirmantene pris på, og vi tenker at det også er viktig for mange å kunne ha «kirken» som et samlingssted for både nå i konfirmanttiden, og forhåpentligvis også senere. 8.klassinger har også hatt et tilsvarende tilbud en periode, men når det er ekstra strenge tiltak, må der hele tiden ta’s prioriteringer og avgjørelser som også gjør det sikkert for de voksne som involveres.

Punktvis trosopplæringstiltak (som f.eks. opplegg for 4 åringer og 6 åringer) har vært planlagt og tilrettelagt, men måttet avlyses i siste liten pga. nye strenge smittevernstiltak. F.eks. nå 6.juni, da det skulle vært familie-gudstjeneste på Knarrestad med band og mye flott opplegg. Etter gudstjenesten skulle det være pilgrims-tur for 6 åringene med vandring fra Knarrestad til Boen gård (langs elva) med diverse undervisning/opplegg underveis. Så fikk vi beskjed 31.mai om at det nå bare var lov å være 20stk. på gudstjenester, og måtte da forandre planene. Alle 6 åringene hadde fått et flott innbydelsesbrev i posten til Knarrestad dagen, men den måtte altså avlyses. OK, slik er situasjonen, hva gjør vi nå? Vi ønsket å kunne tilby gudstjeneste allikevel, så vi flyttet gudstjenesten til kirken og satt opp 2 korte gudstjenester den 6. (kl.11 og 12) med påmelding via nettsiden på 2 x 20 personer. Jeg tar med denne hendelsen for å vise dere hvordan vi i staben har måttet «snu oss rundt» og på kort varsel har måttet forandre. Jeg vil i den anledning få lov til å skryte litt av mine kjære kollegaer som har gjort en flott innsats for å tenke og handle annerledes og å villet gjøre det beste for vår bygd og menighet.

Noe nytt vi har begynt med (da dette var eneste mulighet for å gjennomføre noe i Påsken) er Åpen kirke. Vi opplever at en del setter pris på å kunne komme inn i kirkerommet og ha en rolig stund ved å sitte i benkene og meditere, be, se på hvordan det ulike inventaret er, tenne lys i lysgloben, få nattverd m.m. Etter påsken bestemte vi derfor å fortsette med dette. Den siste onsdagen før sommeren var 9.juni, men vi starter opp igjen onsdag 25.august. Det er for det meste Jens Olai + en fra stab eller frivillig som har ansvaret for dette, og har du lyst å være med som medhjelper på ved Åpen kirke, så ta kontakt med undertegnede. (Jobben er meget enkel😉)

En annen spesiell og spennende begivenhet som det jobbes med, er bispevisitas. Det skulle vært i februar, men er flyttet frem til 7-12 september. Visitaset blir for både Hånes og Tveit, og planen for disse dagene er sendt ned til domprost og biskop, hvorpå de har gitt positiv tilbakemelding på opplegget. I løpet av denne uka er torsdagen helt og holdent viet til Tveit, og vi har planer om å få vist biskopen en god del av hva bygda vår har å by på. Vi planlegger også Supertorsdag der flere grupper er involvert. På kvelden vil vi samle representanter fra ulike foreninger, kirker og lag under tema som går på dette med trygg oppvekst. Hva kan mangfoldet i bygda tilby, og hvordan samarbeide?. Vi håper og ber om at smittetallene nå går nedover etter hvert som vaksineringstallet går oppover, så vi kan få gjennomført denne visitas-uka og andre planer for høsten.

Så må jeg på tampen av sommerbrevet komme med en kunngjøring som jeg vet mange blir lei seg for.                                                                                                                        
Vår dyktige og kjære trosopplærer/ ungdomsleder Margot Tangen har fått ny jobb som Ungdomsrådgiver i Bispedømmerådet, og begynner der i september. Vi er sikre på at hun vil komme til å gjøre en veldig god jobb der, og vil være en god ressurs for alle ungdomslederne i hele bispedømmet. Men det er samtidig også leit for vår menighet å «miste» en som har den kompetansen på flere plan, er «ryddig» og har hjerte (spesielt for ungdom) som Margot har. Vi takker for 4 gode år som vi har fått hatt henne i Tveit menighet og ønsker all lykke til videre i ny karriere.

Så blir det spennende å se hvem som blir den neste trosoppplærer og ungdomsleder i Tveit menighet. Bli gjerne med å be for dette og for både stab og menighetsråd som prøver å ha Tveit menighet som en menighet som SER, INKLUDERER og ENGASJERER.

 

Sommerklem fra Ellen Najmy
(Daglig leder i Tveit menighet)

Tilbake