Misjonsprosjekt


Tveit menighets misjonsprosjekt i Egypt har hovedfokus på - stefanusbarna og utdanningssenteret Anastasia gjennom Stefanusalliansen. 

Dette todelte misjonsprosjektet har som mål å rette oppmerksomheten mot og støtte vanskeligstilte barn og ungdom i Egypt. Stefanusalliansen driver et utstrakt arbeid i flere land. I Egypt, som vi har valgt som satsningsområde, går hjelpen til barn og ungdom som vokser opp i regelrette «søppelbyer». Hovedsatsningen for Stefanusalliansen er å drive diakonalt arbeid med lokale aktører. 

Stefanusalliansen skriver om stefanusbarna: 

«på søppelfjellet i Kairo bor det hundre tusenvis av koptiske slumbeboere. Disse er uten registrert arbeide og livnærer seg av og ved det storbyens søppel måtte gi dem. Svært mange av familiene kommer fra Øvre Egypt og mangler identitetspapirer og lovlig opphold i Kairo. Barna får ingen skolegang. Området rammes av meget stor kriminalitet og menneskelig fornedrelse på alle plan. 

Dette er en befolkning som det egyptisk-muslimske storsamfunnet ikke bryr seg om. Snarere tvert imot lever den kristne slum-befolkningen i konstant frykt for trakassering, overgrep og utstøtelse». 

Tveit menighet støtter også utdanningsstedet Anastasia. 

Dette arbeidet har to viktige støttespillere og frontfigurer: Mamma Maggi og Biskop Thomas. Ønsker dere mer informasjon om deres arbeid ligger det på nettsidene til Stefanusalliansen. 

www.stefanusalliansen.no

 

 

 

 

Tilbake