Gudstjenester


Gudstjenesten er menighetens hovedsamling, og vi har gudstjenester tilrettelagt for de fleste aldersgrupper.

Vi har et variert tilbud av gudstjenester i Tveit menighet. Ingen av oss er like, og vi trives dermed best i ulike settinger. 

To ganger i måneden er det vanlig gudstjeneste. Her samles vi om Guds ord og feirer nattverden sammen. Liturgien er revidert i 2012, og er nå gjort til en Tveit-utgave.

En gang pr måned er det Supersøndag. Da er gudstjenesten lagt opp slik at alle skal få med seg budskapet. Det blir litt mer liv og røre enn ellers. Ofte er det bønnevandring disse søndagene.

Gudstjenesteutvalget vårt jobber mye med å legge opp ulike temamesser hvert semester. Disse varierer i uttrykk. Medidativ, bønn i fokus, lovsang, lagt opp etter søndagens preg. Alternativene er mange.

Det vi først og fremst ønsker, er at du som gudstjenestegjenger skal kunne kjenne at her hører du til. Tveit menighet ønsker deg velkommen.

 

Oversikt over gudstjenestene finner du i vår kalender

 

Neste Gudstjeneste / Lydopptak


Nedenfor finner du en invitasjon til neste Gudstjenste samt  lydopptak av taler fra tidligere gudstjenester i Tveit menighet.

 

 

 

Gudstjeneste i Tveit kirke 9. august

Søndag 9. august kl. 11.00 er du velkommen til Gudstjeneste i Tveit kirke.

Les mer

 

Lydopptak av taler ved Gudstjenester

Les mer