Utendørs Gudstjeneste søndag 24. januar


Velkommen til utendørs Gudstjeneste ved Tveit kirke søndag 24. januar kl. 11.00

Les mer

 

Utendørs Gudstjeneste søndag 24. januar


Velkommen til utendørs Gudstjeneste ved Tveit kirke søndag 24. januar kl. 11.00

Les mer

 

Kirkelige handlinger i Tveit kirke i Koronatid (oppdatert pr. 18.01.21)


På grunn av forlengelse av de fleste restriksjonene fra myndighetene (pr. 03.01.) i forhold til Korona, er det fremdeles ikke gudstjenester inne i kirken. I denne omgang gjelder bestemmelsene til 02.02. Vi tenker alternativt og vil prøve en mini gudstjeneste utenfor kirke med tent bålpanne. Første gang 24.01 kl. 11.00

Les mer

 

Kirkelige handlinger i Tveit kirke i Koronatid (oppdatert pr. 18.01.21)


På grunn av forlengelse av de fleste restriksjonene fra myndighetene (pr. 03.01.) i forhold til Korona, er det fremdeles ikke gudstjenester inne i kirken. I denne omgang gjelder bestemmelsene til 02.02. Vi tenker alternativt og vil prøve en mini gudstjeneste utenfor kirke med tent bålpanne. Første gang 24.01 kl. 11.00

Les mer

 

En kort "duft" av kommende søndag - 4. søndag i åpenbaringstiden


Her får du søndagens tekst for 4. søndag i åpenbaringstiden lest av sokneprest Jens Olai Justvik, samt tre andre viktige elementer i gudstjenesten.

Les mer

 

En kort "duft" av kommende søndag - 4. søndag i åpenbaringstiden


Her får du søndagens tekst for 4. søndag i åpenbaringstiden lest av sokneprest Jens Olai Justvik, samt tre andre viktige elementer i gudstjenesten.

Les mer

 
 

Støtt oss

Endringer i bruk av VIPPS.

Les mer

 

Nytt misjonsprosjekt

Tveit menighet er i gang med et nytt misjonsprosjekt gjennom Stefanusalliansen. 

Les mer

 

Trenger du en samtale?

Til dere som merker ensomheten, stillheten og behovet for en samtale. Vi er flere i Tveit menighet som du kan kontakte.

Les mer

 

Lydopptak av taler ved Gudstjenester

Les mer

 

Menighetsbladet

Les mer

 

Følg oss på Facebook

Få med det informasjon om det som skjer i menigheten - Følg oss på Facebook

Les mer