Menighetens årsmøte


Menighetens årsmøte holdes i Tveit kirke rett etter gudstjenesten 15. november

Les mer

 

Menighetens årsmøte


Menighetens årsmøte holdes i Tveit kirke rett etter gudstjenesten 15. november

Les mer

 

Misjonsverkstedets høstlotteri


Da det ikke er mulig å arrangere høstmessa på tradisjonelt vis i år, ønsker vi likevel å ha et «høstlotteri». Vi har gode misjonsprosjekter som trenger penger også dette året, så derfor selger vi lodd på bøker. Vi hadde allerede skaffet til veie mange fine gevinster, og Olga Grimsmo Nilsen bidrar også i år med et tresnitt som hovedgevinst.

Les mer

 

Misjonsverkstedets høstlotteri


Da det ikke er mulig å arrangere høstmessa på tradisjonelt vis i år, ønsker vi likevel å ha et «høstlotteri». Vi har gode misjonsprosjekter som trenger penger også dette året, så derfor selger vi lodd på bøker. Vi hadde allerede skaffet til veie mange fine gevinster, og Olga Grimsmo Nilsen bidrar også i år med et tresnitt som hovedgevinst.

Les mer

 

Fakkeltog 2020


Vi vil tenne fakler for forfulgte kristne, høre appeller og vitnesbyrd fra den forfulgte kirke og vi vil ha noen bønnestasjoner der vi sammen ber for den forfulgte kirken. Oppmøte ved Wergelandsparken.

Les mer

 

Fakkeltog 2020


Vi vil tenne fakler for forfulgte kristne, høre appeller og vitnesbyrd fra den forfulgte kirke og vi vil ha noen bønnestasjoner der vi sammen ber for den forfulgte kirken. Oppmøte ved Wergelandsparken.

Les mer

 
 

Kirkelige handlinger i Tveit kirke i Koronatid

Kirken ble i juni åpnet igjen for gudstjenester med begrenset antall personer inne i kirken. Det er pr. i dag (oktober 2020) plass til å ...

Les mer

 

Supertorsdag

Supertorsdag blir noe annerledes nå i år pga. smittesituasjonen i samfunnet. Vi ønsker uansett å komme i gang, og gleder oss til å møte der...

Les mer

 

Konfirmant 2021

Her finner du informasjon om vårt konfirmantopplegg samt hvordan du melder deg på.

Les mer

 

Støtt oss

Gi din gave eller betal for deltakelse på arrangement med VIPPS

Les mer

 

Trenger du en samtale?

Til dere som merker ensomheten, stillheten og behovet for en samtale. Vi er flere i Tveit menighet som du kan kontakte.

Les mer

 

Skilsmisse/samlivsbrudd?

Gruppe starter i oktober 2020 med 10 samlinger i løpet av ca. 4 mnd. Åpent for alle uavhengig av livssyn.

Les mer

 

Lydopptak av taler ved Gudstjenester

Les mer

 

Menighetsbladet

Les mer

 

Følg oss på Facebook

Få med det informasjon om det som skjer i menigheten - Følg oss på Facebook

Les mer