Begravelse


Døden er en sikker utgang på dette livet. Det er også en stor overgang, og ofte en krevende tid for de som blir igjen. Kirken ønsker å hjelpe de sørgende gjennom denne tiden. På denne siden vil du finne litt hjelp til det som dreier seg om tiden før og etter gravferden.

 


Tiden før gravferden

De fleste velger å kontakte et begravelsesbyrå umiddelbart etter et dødsfall, slik at de tar seg av det administrative og praktiske knyttet til gravferdsforberedelse (Vær oppmerksom på at det er frivillig om man vil bruke et byrå til dette, det går også an å ordne med gravferd, pynting osv helt eller delvis på egen hånd).

 

Begravelsesbyrået (eller pårørende som selv ordner gravferden) tar kontakt med Kirkekontoret (38196800) og avklarer tidspunktet for gravferden. Fristen for gravlegging og kremasjon er 10 virkedager.

 

Presten som skal forrette under begravelsen vil deretter ta kontakt med pårørende i løpet av kort tid. Det er vanlig at presten møter de pårørende i hjemmet eller på prestekontoret for å snakke om det som har skjedd og å forberede minneordet og begravelsen. Prestene i Kristiansand går i turnus, og har en ønske om en spesiell prest, må dette avtales på forhånd.

 

Etter gravferden

Etterlatte som har behov for en samtale etter begravelsen/bisettelsen, kan kontakte presten om dette. Kontaktinformasjon finner du her.

 

Sorggruppe

Menighetene i Kristiansand tilbyr sorggrupper. Det er diakonen i Lund menighet, Tone Benestad, som administrerer sorggruppene i Kristiansand. Påmelding til tone.benestad@kristiansand.kommune.no