Åpen kirke


Åpen kirke i Tveit 13. mars

Onsdag 13. mars har vi gleden av å ønske velkommen til åpen kirke i Tveit.
Kirken er åpen fra kl. 18 til 19 for stillhet, meditasjon og lystenning. 
Kl. 18.30 er det mulighet å motta nattverd for de som ønsker det.
Alle er hjertelig velkommen

Tilbake