Kjære besøkende til menighetskontoret


Dersom vi av ulike grunner ikke er på kontoret i åpningstiden, kan dere nå oss på telefon.

Her er overiskt over ansatte og  tlf.nr.

Tittel

Navn

Arbeidsdager

Tlf.nr.

Daglig leder

 Ellen Najmy Mørch

Tir. ons. tor.

90132997

Prest

Jens Olai Justvik

Tir. ons. tor. fre.

90910311

Kirketjener

Øyvind Brennsæter

Tir. og fre. i Tveit

99105237

Kantor

Ruth L. Sandvik

Tir. ons. tor., fre.

98482629

Tilbake