Advent og Jul i Tveit menighet


Tveit kirke 27. november kl 11.00 ved Jens Olai Justvik. Første søndag i advent.

Julekonsert Tveit kirke søndag 4. desember kl 17.00
Medvirkende: Lokale kor og korps.

Lysmesse i samarbeid med Ve skole Tveit kirke søndag 11.desember kl. 19.00.
Elevene deltar sammen med Jens Olai.

Skolegudstjeneste Tveit kirke torsdag 15. desember kl 9.00.

Barnehagegudstjeneste Tveit kirke torsdag 15. desember kl 10.45.

Julemysteriet - i tekst og toner - Tveit kirke tirsdag 20. desember Kl. 19.30.
Medvirkende: Therese D. Gabrielsen - fløyte og sang, Tone Charlotte Sandvik - sang, Margot Tangen - sang og opplesning, Ruth L. Sandvik - piano og sang

Julaften
Tveit kirke kl 14.00
ved Jens Olai Justvik.
Julespill av små og store, solosang ved Karoline Wadseth Aase. Therese D. Gabrielsen - fløyte

Tveit kirke kl 16.00.ved Jens Olai Justvik. Solosang ved Amanda Winsjansen. Therese D. Gabrielsen - fløyte.

Første juledag høytidsgudstjeneste Tveit kirke kl 12.00
Jens Olai Justvik, solosang ved Anne Martine Justvik. Tveit Veterankorps medvirker og spiller julesanger før gudstjenesten.

Første nyttårsdag gudstjeneste Tveit kirke kl 17.00
Jens Olai Justvik. Nattverd. Therese D. Gabrielsen - fløyte

Tilbake