Ungdomsband


Har du lyst il å spille eller synge i et band? Nå har du muligheten!

På Tveit Menighetshus har vi øvingslokaler, instrumenter og instruktør. Det betyr at du ikke trenger å eie eller kunne spille noe instrument fra før av for å bli med.  
Øvingstider etter avtale. Meld interesse til instruktør Therese D. Gabrielsen, tlf. 952 70 393 
 

Tilbake