Tveit og Hånes kirkekor


Kirkekoret øver torsdager kl. 19.30-21.30, enten i Menighetshuset på Hamresanden eller i Hånes kirke.

Det kunngjøres når koret åpner opp for nye medlemmer. 


Leder og kontaktperson: Ruth Loland Sandvik, kantor i Tveit menighet (98 48 26 29)
Medleder: May-Linne Danielsen, menighetsmusiker i Hånes menighet.

Tilbake