Tveit kirke får nytt tak


Vår omtrent 900 år gammel kirke trenger en opprustning. I den forbindelse skal det skiftes tak og spir.

Opprustningen vil medføre at kirken blir «kledd inne» med stillaser og det vil ligge materiell (innegjerdet) på store deler av parkeringsplassen i tiden frem mot jul. Dermed blir det redusert mulighet for parkering nær kirken, og vi håper det er forståelse for dette både av besøkende til kirken og kirkegården. Vi vil kunne bruke kirkerommet som vanlig, men det vil altså bli redusert uteplass og mindre pent en periode.

Riksantikvaren har vært sterkt inne i prosessen før arbeidet startet. Taket vil dermed «gjenoppstå» i sin gamle stil og fortsatt harmonere til den gamle, flotte kirken vår.

Tilbake