Tveit kirke har fått nytt tak og tårn


Stillasene er nå fjernet fra Tveit kirke og prosjektet med å bytte tak og tårn er avsluttet.

Det vil bli en markering etter gudstjenesten søndag 21. april.

Det har blitt utført et imponerende stykke arbeid. Riksantikvaren har vært sterkt inne i prosessen for å sikre at kirken beholdt sin gamle stil. Ble ikke resultatet flott?

Tilbake