Bildedryss fra gudstjenesten 14.04


Søndag 14.04 var det påskefest for alle generasjoner i Tveit kirke. Tårnagentene medvirket på en flott måte med sang, dans og tekstlesing.

Alle 3. klassinger i Tveit ble invitert til Tårnagenthelg 13. og 14. april. På lørdagen var de hemmelige agenter som utforsket kirken og løste mysterier. Blant annet var de oppe i tårnet og så på kirkeklokkene, manøvrerte seg gjennom en agentløype og lekte gjemsel i kirka. De løste også flere gåter som førte dem frem til en bibel som var forsvunnet. 

Gudstjenesteverksted stod også på programmet. Therese D. Gabrielsen loste dem gjennom Tårnagentsangen hvor hun selv medvirket med både sang og rap. 

Søndag møttes tårnagentene til gudstjeneste. Et eget band medvirket! I gudstjenesten var det en bønnevandring hvor det blant annet var mulig å lage sommerfugler og tenne lys. Sommerfugl brukes som et symbol for oppstandelsen,.

Tilbake