Bryllup


Et bryllup kan være kun et brudepar med forlovere, eller det kan være en stor fest over flere dager. Men i sentrum står uansett to mennesker som vil dele sitt eget liv med den andre. For mange er det markeringen av det viktigste valget man tar i løpet av livet.

 

 

De fleste vielsene i Tveit foregår på lørdager i sommerhalvåret, men det er også noen som velger å gifte seg en annen ukedag og årstid. Ønsker du vigsel i Tveit kirke eller en av de andre kirkene i Kristiansand, kontakt Kirkens Servicetorg på 38196800 for å avtale dato.

 

Det offentlige

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling. Derfor må alle som ønsker å gifte seg søke om prøving. Det er folkeregistret som gir prøvingsattest etter søknad. Dette kan ta noen uker, og prøvingsattesten må ikke være mer enn 4 mnd. gammel ved ekteskapsinngåelse.

Klikk her for å finne papirene som må fylles ut og sendes folkeregisteret

 

Det kirkelige

I vitners nærvær gir to mennesker hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. I kirken er det presten som gjør det, men i tillegg blir man bedt for og velsignet, og markerer dagen i det hellige rommet som rommer alle livets store overganger.

 

Vigsler er gratis for personer som er registrert i folkeregistret i Kristiansand og er medlem av den norske kirke. Kirkens servicetorg har informasjon vedrørende betaling for kirkemedlemmer som er folkeregisterført i andre kommuner eller personer som ikke er medlemmer av Den norske kirke.

 

Prestene i Kristiansand går i turnus, og har en ønske om en spesiell prest, må dette avtales på forhånd.