Velkommen til dåp!


Gratulerer med barnet, og velkommen til dåp!

 

 

Dåp i Tveit kirke


I Tveit kirke blir rundt 30 mennesker døpt hvert år. De fleste av dem er spebarn, men også større barn, ungdommer og voksne blir døpt.

Dåp foregår som regel under søndagens gudstjeneste. Dersom noen av ulike grunner ønsker å døpes mer i det stille, kan vi også legge til rette for det.

 

Ønsker du dåp for barnet ditt?

Forespørsel om dåp kan gjøres på denne nettsiden: Dåpsforespørsel

De trenger følgende opplysninger:

• Fullt navn og personnummer på  barnet.
• Mors og fars navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
• Navn på faddere: Man må ha minst 2 faddere som er til stede ved dåpen. Faddere skal være vitner om at barnet er døpt, og ha medansvar for at barnet får opplæring i den kristne tro. Det å være fadder medfører ingen juridiske forpliktelser.

 

Når tidspunkt er bestemt og opplysningene registrert, vil presten ta kontakt et par uker før dåpsdato for å avtale en dåpssamtale. Ønsker du kontakt med presten før den tid, finner du kontaktinfo her.

 

Ønsker du dåp selv, eller for et større barn?
Da kan det være greit å ta kontakt med presten først, for å finne en egnet gudstjeneste eller tidspunkt

 

Mer informasjon om dåp og dåpshandlingen finner du på nettsiden til Kirkens Servicetorg