Hånes og Tveit kirkekor


Glad i å synge?

 

Tveit og Hånes kirkekor har øvelser hver torsdag kl 19.30 på Tveit menighetshus eller i Hånes kirke. (Se kalenderen for sted).

Ta kontakt med dirigent Ruth Loland Sandvik tlf. 984 82 629. 

Tilbake