Diakoniutvalget


 

 

Diakoni betyr tjeneste og er kirkens omsorgstjeneste, som gjennom praktisk handling og omsorg ønsker å vise Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte. Gjennom ulike aktiviteter og arrangementer ønsker vi å legge til rette for at de som bor i Tveit skal kjenne seg «sett, inkludert og engasjert».

Disse er med i Diakoniutvalget: Randi Bøhn, Randi Corneliussen, Gyrd Kjevik, Marit Valseth og Turid Bru Benestad.

Kontaktperson for Diakoniutvalget er Gyrd Kjevik, mobil 97160537

Tilbake