Gradvis gjenåpning av kirka


Kirka har nå vært stengt for vanlige gudstjenester i to måneder, men vi har i denne perioden gjennomført flere drive-in gudstjenester samt at det har vært gjenomført begravelser, noen enkle dåpsseremonier og en vielse innenfor de rammer som myndighetene har satt. Samfunnet åpnes nå gradvis opp og kirka følger etter.
 

 

Det betyr at vi igjen kan holde gudstjenester inne i kirka med et begrenset antall deltakere forutsatt noen smitteverntiltak. Følg også med i kalenderen her på nettsida for hvilke arrangement som vil bli gjennomført.

Med dagens regeverk (pr. 19.juni) kan en være 75 personer (medvirkende kommer i tillegg) ved seremonier og gudstjenester i Tveit kirke. Dette forutsetter også at galleri benyttes. 


Menighetskontoret vil ha  begrensede åpningstider, og de ansatte vil for det meste ha hjemmekontor framover.

Du kan nå oss på følgende telefonnummer:

Prest: Jens Olai Justvik - 90910311

Daglig leder: Ellen Najmy Mørch - 90132997

Trosopplærer: Margot Tangen - 90941717

Kantor: Ruth L. Sandvik - 98482629

Kirketjener: Øyvind Brennsæter - 99105237


Vi følger nøye med utviklingen og forholder oss til de anbefalinger og pålegg som kommer fra lokale og nasjonale myndigheter.

Informasjon og råd fra den norske kirke sentralt kan du lese her

Informasjon fra Kristiansand kommune kan du lese her

Tilbake