Kirkelige handlinger i Tveit kirke i Koronatid


Kirken ble i juni åpnet igjen for gudstjenester med begrenset antall personer inne i kirken.
Det er pr. i dag (oktober 2020) plass til å være 75 personer + medvirkende når 1 meters regelen holdes.

 

 

Ved seremonier der det er flere fra samme familie (husstand) som kan sitte tettere, kan antallet plasser bli noe høyere.

Dåpsgudstjenester har vært holdt utenom gudstjenestene, for at dåpsfolket skal få plass til så mange som mulig av dåpsfølget. Dette vurderes sammen med prest i hvert enkelt tilfelle.

Da det fremdeles oppfordres til å ha hjemmekontor, er det foreløpig bare tirsdagene som hele personalet er samlet på menighetshuset. De andre ukedagene er det ulikt hvem som er på kontoret, men vi kan treffes på telefon som beskrevet nedenfor.

Prest: Jens Olai Justvik - 90910311

Daglig leder: Ellen Najmy Mørch - 90132997

Trosopplærer: Margot Tangen - 90941717

Kantor: Ruth L. Sandvik - 98482629

Kirketjener: Øyvind Brennsæter - 99105237


Vi følger nøye med utviklingen og forholder oss til de anbefalinger og pålegg som kommer fra lokale og nasjonale myndigheter.

Informasjon og råd fra den norske kirke sentralt kan du lese her

Informasjon fra Kristiansand kommune kan du lese her

Tilbake