Kirkelige handlinger i Tveit kirke i Koronatid (oppdatert pr. 18.01.21)


På grunn av forlengelse av de fleste restriksjonene fra myndighetene (pr. 03.01.) i forhold til Korona, er det fremdeles ikke gudstjenester inne i kirken.

I denne omgang gjelder bestemmelsene til 02.02.

Vi tenker alternativt og vil prøve en mini gudstjeneste utenfor kirke med tent bålpanne.

Første gang 24.01 kl. 11.00

 

 

Vi oppfordrer til å ha med ferdig skrevet lapp med navn og tlf. nr, til denne Gudstjenesten da vi må registrere alle, selv om vi er ute.

(Ved fellessang, gjelder fremdeles 2m. regelen)

Begravelser er unntatt fra disse reglene og der kan en være 50 personer i kirka.

Når det gjelder arbeid for barn og unge undersøker vi nå hva vi kan starte opp. Mer info kommer her på nettsiden så snart dette er klart.


Frem til 2. februar vil hele staben for det meste ha hjemmekontor. 

De ansatte kan nås på følgende telefonnr:

Prest: Jens Olai Justvik - 90910311

Daglig leder: Ellen Najmy Mørch - 90132997

Trosopplærer: Margot Tangen - 90941717

Kantor: Ruth L. Sandvik - 98482629

Kirketjener: Øyvind Brennsæter - 99105237


Vi følger nøye med utviklingen og forholder oss til de anbefalinger og pålegg som kommer fra lokale og nasjonale myndigheter.

Informasjon og råd fra den norske kirke sentralt kan du lese her

Informasjon fra Kristiansand kommune kan du lese her

Tilbake