Kirkelige handlinger i Tveit kirke i Koronatid


De nye begrensningene fra myndighetene (pr. 09.11.20)  i forhold til Korona gjør at vi nå kun kan være 50 personer tilstede under arrangement i Tveit kirke. (Medvirkende kommer i tillegg. )
 

 

 

Gudstjenester, begravelser og vielser vil bli gjennomført, men en vil ikke feire nattverd, og det er også enkelte andre begrensninger.

Dåpsgudstjenester har vært holdt utenom gudstjenestene, for at dåpsfolket skal få plass til så mange som mulig av dåpsfølget. Dette vurderes sammen med prest i hvert enkelt tilfelle.

Mer informsjon rundt hvordan Koronasituasjonen påvirker menighetens aktivitet vil bl lagt ut her en av de nærmeste dagene.

Prest: Jens Olai Justvik - 90910311

Daglig leder: Ellen Najmy Mørch - 90132997

Trosopplærer: Margot Tangen - 90941717

Kantor: Ruth L. Sandvik - 98482629

Kirketjener: Øyvind Brennsæter - 99105237


Vi følger nøye med utviklingen og forholder oss til de anbefalinger og pålegg som kommer fra lokale og nasjonale myndigheter.

Informasjon og råd fra den norske kirke sentralt kan du lese her

Informasjon fra Kristiansand kommune kan du lese her

Tilbake