Oppdaterte smittevernregler for Tveit menighet (oppdatert pr. 11.06.21)


SISTE NYTT
Fra og med 11. juni er det løsnet litt opp på koronarestirksjoner i Kristiansand kommune. For vår virksomhet vil dette bety følgende endringer:

 

 

De nye smittevernreglene er som følger (lokale bestemmelser for Kristiansand).

For Tveit menighet innebærer dette:

  • Det er nå tillatt med 50 personer (medvirkende kommer i tillegg) ved arrangement som Gudstjenester, dåp og vielser. Om det ikke er allsang er tallet 75. De samme bestemmelser gjelder for begravelser. Grunnen til at vi ikke kan ha 100 personer i kirka som er de kommunale begrensningene er størrelsen på kirkerommet og krav til avstand mellom personer av forskjellig kohort.
  • For andre arrangement, følg med på nettsiden og facebook for informasjon om hva som blir gjennomført.
  • Nye kommunale retningslinjer (forskrift) gjelder fram til 18. juni

Har du spørsmål om noe av dette, eller trenger du bare noen å prate med? Ikke vær redd for å ta kontakt! Vi har tid til å prate med deg!

Fremdeles må alle gjøre en innsats for å få bukt med Covid-19.
På grunn av strenge smittevernsrestriksjoner videre, vil alle i staben i Tveit menighet for det meste ha hjemmekontor.


De ansatte kan nås på følgende telefonnr:

Prest: Jens Olai Justvik - 90910311

Daglig leder: Ellen Najmy Mørch - 90132997

Trosopplærer: Margot Tangen - 90941717

Kantor: Ruth L. Sandvik - 98482629

Kirketjener: Øyvind Brennsæter - 99105237


Vi følger nøye med utviklingen og forholder oss til de anbefalinger og pålegg som kommer fra lokale og nasjonale myndigheter.

Informasjon og råd fra den norske kirke sentralt kan du lese her

Informasjon fra Kristiansand kommune kan du lese her

Tilbake