Loddsalg stoppes og basar blir utsatt


Som vi har informert om tidligere avlyses all aktivitet i menigheten fram til 29. mars. Dette berører da også basaren som skulle vært 28. mars.

 

Komiteen for basaren har bestemt at basaren utsettes. En stopper også loddsalget inntil videre for å redusere kontakten mellom mennesker og med det begrense spredning av smitte. Solgte lodder er registrert på kjøper, og disse vil gjelde når situasjonen gjør det forsvarlig å gjennomføre en basar med avsluttende loddsalg og trekning. Komiteen kommer tilbake med mer informasjon når den nåværende situasjonen har endret seg

Tilbake