Skilsmisse/samlivsbrudd?


Gruppe starter i oktober 2020 med 10 samlinger i løpet av ca. 4 mnd. Åpent for alle uavhengig av livssyn.

 

Samtalegruppens mål:
 Bearbeide reaksjoner
 Få hjelp til å legge samlivsbruddet bak seg og komme videre i livet.
 Skape gjenkjennelse og gjensidig støtte
 Alternativt nettverk i en vanskelig tid
Aktuelle tema:
 Barn – samværsrett osv.
 Økonomi
 Utroskap
 Identitet og selvbilde
 Bearbeidelse av sorgreaksjoner
 Ensomhet
 Skyldfølelse og bitterhet

For mer informasjon og påmelding:
Silje Wik Vesterfjell, diakon
mob 99294604
silje.wik.vesterfjell@kristiansand.kommune.no
Arr. Diakonene i Kristiansand

Tilbake