Våre hjem


 

 

 

“Våre hjem” er navnet på bibelgrupper i Tveit menighet som samles i hjemmene.  

Våre hjem – gruppene er et sted hvor en kan dele livet, sosialt og åndelig. Vi tror det er viktig med mindre fellesskap, og vi ønsker fellesskap på tvers av generasjoner. Våre hjem er for voksne i alle aldere, fra 20-100 år.  

Gruppene fungerer uavhengig av hverandre, og har møter ca. en gang pr. mnd.  

Det spesielle for Våre hjem er at det “trekkes” nye grupper hvert år. En gang i året samles alle gruppene til en fellessamling der vi trekker nye grupper for kommende år. På denne måten blir vi kjent med enda flere, og vi tror også det kan være lettere for nye å komme med i en gruppe. Gruppene våre er alltid klare for å ta imot nye medlemmer.  

Ta kontakt om du ønsker å bli med i en gruppe, eller møt opp på den årlige fellessamlingen. Det kommer informasjon i forkant av denne.  

Kontaktinfo: margot.tangen@kristiansand.kommune.no

Tilbake