Sangconfetti


Hånes og Tveit kirkekor inviterer til Sangckonfetti.
Velkommen til Hånes kirke søndag 20. september kl. 19.30.

 

Vi byr på et variert musikalsk program med korsang, solosang og allsang!

Medvirkende:
Hånes og Tveit kirkekor
Band under ledelse av Kristian Woxmyhr
Ruth L. Sandvik - dirigent.

Kollekt ved utgangen.

Tilbake