Malerier fra Tveit prestegård og Tveit kirke


Malerier av Tveit prestegård og prekestol/alter i Tveit kirke. 

 

Menigheten har fått to malerier fra Vivian Erster og Syvert Dalan. Syvert Dalan er sønn til Tellef Dalan som vokste opp i Tveit prestegård på 1930 og 1940 tallet da hans far sokneprest Syvert Dalan var prest i Tveit.

Det ene bildet viser hvordan prestegården så ut på den tiden, mens det andre viser prekestol og alterparti i kirka. Maleriene henger for tiden i våpenhuset i kirka.

Det var for øvrig Tellef Dalan sin bror Bjørn Dalan, som var en av pådriverne for å få døpefonten vi har i dag tilbake til Tveit kirke etter at den hadde stått på museum i Oslo i over 100 år.
 

Tilbake