Ny trosopplærer ansatt


Margot Tangen slutter i Tveit menighet etter 4 år  og Lise Jortveit Fosshaugen overtar stillingen fra 1. oktober.

 

Vår kjære trosopplærer og ungdomsleder har fått ny jobb i bispedømmet som ungdomsveileder. Margot Tangen har nå vært i Tveit menighet i 4 år, og gjort en flott jobb. Ho kom som et friskt pust, med erfaring fra ulike arenaer og noen nye tanker om arbeidet blant ungdom. Det tette samarbeidet med Jens Olai og Ruth har vært veldig godt, og de var godt på vei med spennende ting da Koronaen kom og lagde kluss i planene.

Men Margot har vært sterkt delaktig i å tenke muligheter i en vanskelig tid. Hun har bl.a. brukt sine digitale kunnskaper til å ha kontakt via spill med ungdommen, lagt ut ting på sosiale medier og laget gode planer for videre drift, som vi fremover kan nyte godt av. Staben, menighetsrådet og mange i bygda vår har vært imponert over Margot og hennes arbeid i menigheten, og det er trist å måtte «gi slipp» på henne. Men samtidig unner vi henne den nye stillingen som ungdomsveileder for alle ungdomslederne i hele Agder og Telemark fylke. Vi er sikre på at hun vil gjøre en god jobb der også. Vi får heldigvis også fortsatt ha litt kontakt med henne, siden hun blir veileder for ungdomslederjobben av stillingen som Lise Jortveit Foshaugen overtar hos oss.

Vi takker for 4 fine år, ønsker lykke til og Guds velsignelse over deg, Margot.

Lise Jortveit Fosshaugen som overtar stillingen er lærer og arbeider ved Haumyrheia skole. Der trives hun godt, men da hun så stillingen som trosopplærer / ungdomsarbeider i Tveit utlyst kjente hun på at dette var noe hun kunne tenke seg å arbeide med. Søknad ble sendt og hun ble tilbudt jobben. Vi ser fram til et godt samarbeid framover. En fyldigere presentasjon av Lise kommer senere.

Tilbake