Trosopplæringsutvalget


 

Trosopplæringsutvalget møtes ved behov for å drøfte trosopplæringstiltakene for barn og ungdom i Tveit menighet.

Utvalget består av følgende personer

Maren Aasrum

Rita Gunhild Solum

Liv Åshild Tønnessen

Torgeir Wadseth

Jens Olai Justvik

Margot Tangen

 

Har du innspill til oss, så ta gjerne kontakt.

Tilbake